Private Label Tissue Private Label Tissue

Fundusze Unijne

Projekt: „Dotacje na kapitał obrotowy dla Private Label Tissue sp. z o.o.” w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Nr Umowy: POIR.03.04.00-10-0027/20-00
Beneficjent: PRIVATE LABEL TISSUE Sp. z o.o.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N) 

Firma realizuje projekt w okresie 01.07-30.09.2020r. 

Całkowita wartość projektu : 274.042.68 zł 

Wartość dofinansowania : 274.042.68 zł

Realizacja projektu: 

Projekt z programu dotacji został w pełni zrealizowany, przedsiębiorstwo utrzymało działalność operacyjną. W żadnym wymiarze nie zaprzestało swojej działalności w pełni realizując zadania programu dotacji, utrzymując zatrudnienie na określonym w programie poziomie.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1183777/#add-desc