Private Label Tissue Private Label Tissue

Instrukcja składania reklamacji Private Label Tissue sp. z o.o. (dalej zwana "PLT")

Reklamacje zawierające komplet dokumentów powinny być przesyłane tylko i wyłącznie na  adres e-mail: reklamacje@pltissue.pl (podając w temacie numer dokumentu WZ/FV). 

Komplet dokumentów to: 

Termin na złożenie zależy od rodzaju reklamacji i wynosi: 

  • 7 dni  - niezgodność ilościowa i cenowa
  • 14 dni – uszkodzenia i wady towaru

PLT rozpatruje reklamacje niezwłocznie, w przypadku braku kompletu dokumentów dział reklamacji informuje o konieczności uzupełnienia zgłoszenia w ciągu 14 dni od daty wpływu, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia i możliwości jej ponownego wniesienia. 

PLT zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów jeśli będą one niezbędne do zakończenia postępowania. 

Dział Reklamacji Private Label Tissue sp. z o.o.